Örtüklərin yuyulması

Örtüklərin yuyulması

Ölçüsündən və materialından aslı olmayaraq
İstənilən növ yataq örtüklərinin yuyulmasını
 zəmanətlə həyata keçiririk.

Xidmət göstərdiyimiz yatq örtüklərinə aşağıdan baxa bilərsiniz